Повідомлення

[30.04.2021] АТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[29.03.2021] АТ "Андрушівське" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік'
[11.03.2021] АТ "Андрушівське" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів 30.04.2021 року'
[27.04.2020] АТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[27.04.2020] АТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[25.03.2020] АТ "Андрушівське" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік'
[19.03.2020] АТ "Андрушівське" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів'
[03.05.2019] АТ "Андрушівське" змінює реквізити Товариства
[03.05.2019] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента'
[03.05.2019] АТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про зміну типу акціонерного товариства'
[03.05.2019] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів'
[29.04.2019] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік'
[25.04.2019] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Інформація про кількість голосуючих акцій Товариства'
[22.03.2019] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Повідомлення про проведення загальних зборів'
[19.02.2019] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Статут ПАТ Андрушівське'
[30.04.2018] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.04.2018 року'
[30.04.2018] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 27.04.2018 року'
[01.04.2018] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік'
[01.04.2018] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Фінансова звітність за 2017 рік'
[01.04.2018] ПАТ "Андрушівське" додає документ 'Примітки до фінансової звітності за 2017 рік'

Початок Попер. 1 2 Наст. Кінець